Svet-Stranek.cz
piamente
CHRÁMOVÝ SBOR FARNOSTÍ TÁBOR A KLOKOTY

Repertoár sboru:piamente

Repertoár sboru

Advent
Rorátní zpěvy

Vánoční doba
Adam Ch. : Svatá noc
Anonym : Aleluja, Pana Syna porodila
Anonym : Děťátko se narodilo
Anonym : Ježíš náš Spasitel
Anonym : Quem pastores laudavere
Anonym : Puer nobis natus est
Anonym : Radujme se všichni
Brixi .F. X. : Pastores
Gruber F : Tichá noc
Koleda : Adeste fideles
Koleda : Co se tak svítí v Betlémě
Koleda : Krásná Panna
Koleda : Den přeslavný
Koleda : Na svatého Štěpána
Koleda : Narodil se z lásky
Koleda : Gloria in excelsis Deo
Lokaj J. : Motetto pastorale
Michalička J. : Aj radost velikou
Michna A. : O svatých třech králích
Michna A. : Prosíme tě o růžičko
Michna A. : Vánoční noc
Michna A. : Vánoční hospoda
Michna A. : Vánoční roztomilost
Praetorius M : Ať jásot zní
Praetorius M :Tam v městě Betlémě
Seger J. : Christus nobis natus est
Srnka J. : Koleda
Susato T. : Narodil se Vykupitel
Ryba J.J : Česká mše vánoční "Hej Mistře"
Ryba J. J. : Milí synáčkové
Ryba J. J. . Spi, spi neviňátko
Šteyer : Plesej všecko stvoření
Vlček j. : Vánoční Pange lingua
Třanovský : Čas radosti veselosti

Postní doba
Anonym : Kristu Králi
Anonym : Kristus náš milý Spasitel
Anonym : Kristus příklad pokory
Anonym : Nastal čas velkonočních svátků
Kašparů B. : Ukřižovaný Kriste
Olejník J. : Hosana Synu Davidovu
Olejník J. : Když Pán vcházel do svatého města
Palestrina G. : Popule meus

Velikonoce
Anonym : Alta Trinita beata
Gruber J. : Angelus Domini
Gruber J. : Terra tremuit
Händel G. F. : Buď Tobě sláva
Händel G.F. : Aleluja - Mesiáš
Holan Rovenský : Surexit Christus
Chorál : Velikonoční sekvence
Chorál : Svatodušní sekvence
Lotti A. : Regina coeli laetare
Michna A. : O slavném vzkříšení
Pihert J. : Královno nebes
Schubert F. : Regina coeli laetare

Mariánské skladby
Anonym : Horo krásní spanilá
Arcaldelt J. : Ave Maria
Božanův kancionál : Matičko Boží
Božanův kancionál : Ó slavná Panno Maria
Božanův kancionál : Zdrávas Maria Panno
Dvořík Antonín : Ave Maria
Chorál : Magnifkat -Velebí má duše Hospodina
Kánon : Ave Maria
Mohr J. : Salve Regina
Sains-Seans : Ave Maria
Sicilská píseň : O Sanctisima
Skraub J. : Ave Maria
Říhovský V. :Ave Maria
Šotek L. : Ave Maria

K Pánu Ježíši
Anonym : Ave verum corpus
Anonym : Chval duše bohabojná
Anonym : Mocný Bože
Anonym : Otče náš všemohoucí
Anonym : Per signum
Bach J. S. : Pange lingua
Brixi F. X. : Confitebor Tibi Domine
Faist A. : Zvěstuj Těla
Janda A. : Chvalte ústa
Kopřiva K. : O svatosvatá hostie
Kopřiva K. : Vítej milý Jezu Kriste
Kopřiva K. : Živý chlebe
Ludovico de Vaidana : Exsultate Justi
Olejník J. : Toto je moje tělo
Michna A. : O velebné svátosti
Michna A. : Vítej hoste nejvzácnější
Mozart W. A. : Ave verum corpus
Mozart W. A. : Jubilate Deo
Paukner J. : Ó Ježíši
Picka F. : Pange lingua
Říhovský V. : Já jsem chléb živý
Saint-Saens : Ave verum
Škroup : Beatus vir
Šotek L. : Ave verum corpus
Šotek L. : Pán vybízí nás k modlení
Šotek L. : Obnov nás pravdou
Šťastný F. : Zpívej duše Pánu žalmy
Židek K. : Pange lingua

Missa
Fibiich Z : Missa brevis F dur op. č. 9
J. Gruber : Missa pastoralis
J. Gruber : Missa in honorem sc.. Caeciliae
Picka F. : Missa in B
Říhovský V. : Missa brevis et facilis F dur
Šotek L : Missa in honorem sc.. Caeciliae
Tregler E. : Missa brevis et facilis II.

Taize
Aleluja
Bless the lord
Blízko je Pán - úprava L.Šotek
Confitemini Domino
Dona nobis pacem
Exaltabo
Gloria Patri - úprava L.Šotek
Christe Salvator - úprava L.Šotek
Každý den Pán mi sílu dává - úprava L.Šotek
Kyrie, kyrie
Laudate Dominum
Laudate omnes gentes - úprava L.Šotek
Oculi nostri
Magnificat
Novou píseň zpívejte
Před Tebou Pane
Spiritus Jesu Christi
Surexit Dominus vere
Ubi caritas
Zůstaňte a bděte se mnou

Ostatní sklladby
Anonym : Per signum
Anonym : Zdráv buď Otče
Bethoven L. : Anděl lásky
Bethoven L. : Chvála Boží přírodě
Bruckner A. : Locus iste
Bříza K. : Slávou a ctí jsi ho korunoval Pane
Chorál : Kristus vítězí
Kubát N. : Svatý Václave
Matějů B : Svatý Václave
Masson L. : Blíž k Tobě Bože můj
Michna A. : Nebeští kavalérové
Olejník J. : Kde je opravdová láska
Olejník J. : My pak má hledat
Olejník J. : Protože věříme
Olejník J. : Svatý Michaelio
Olejník J. : Věřím, že můj Vykupitel žije
Olejník J. : Viděl jsem pramen vody
Susato T : Cum decore
Škroup J.N. : Beatus vir
Šotek L. : Aleluja - č.1, 2, 3, 4, 5
Taschke K. : Svatojánské litanie
Voborský K. : Te Deum
Wiedermann B. : Ecce Sacerdos magnus
Young G. : Aleluja
návštěvníků stránky
celkem50 733
tento týden6
dnes6