Svet-Stranek.cz
piamente
CHRÁMOVÝ SBOR FARNOSTÍ TÁBOR A KLOKOTY

Proč se scházíme, proč zpíváme ...:piamente

Proč se scházíme, proč zpíváme ...

Na úvod citát:
Chrámová hudba jakožto nedílná součást slavné liturgie má s ní společný všeobecný cíl, totiž slávu Boží a posvěcení i vzdělání věřících. Přispívá k zvětšení krásy a lesku církevních obřadů, a jako její hlavní úkol je přiodívat vhodnou melodií liturgický text, jenž se předkládá mysli veřících, tak její vlastní účel je dodávati textu samému větší účinnosti, aby věřící takto byli snáze rozníceni ke zbožnosti a lépe se připravili na přijetí plodů milosti, které pocházejí ze slavení přesvatých tajemství.

Motu proprio sv. Pia X. O posvátné hudbě
22. listopadu 1903
- - - - -

Ve světle textu preambule výše uvedeného propria Pia X. posláním sboru táborské a klokotské farnosti je, přispívat ke kráse křesťanské bohoslužby a šířit krásu a hodnoty křestanské duchovní hudby i mezi ty, kteří se mezi věřící křesťany nepočítají.
.
návštěvníků stránky
celkem51 328
tento týden39
dnes21