Svet-Stranek.cz
piamente
CHRÁMOVÝ SBOR FARNOSTÍ TÁBOR A KLOKOTY

Tábor a Klokoty:piamente

Tábor a Klokoty

Na ostrohu nad řekou Lužnicí a hlubokým kaňonem Tismenického potoka založil Přemysl Otakar II. kolem roku 1270 královské město s městským hradem kastelového typu, později zvaným Kotnov. Město zaniklo kolem roku 1277 v bojích mezi králem a Vítkovci, přetrval jen hrad.
Dnes je Tábor město s téměř čtyřiceti tisíci obyvatel.
Děkanský chrám na Žižkově náměstí v historické části Tábora je pozdně gotická stavba. Kostel byl budován v letech 1440 - 1512; roku 1532 kostel vyhořel, roku 1559 byly zřízeny renesanční štíty, doplněné před rokem 1600 štíty na jižní straně lodi.
Roku 1677 byla věž zbarokizována (Giovanni de Capauli), v letech 1896 - 97 byl kostel regotizován (J. Mocker a J. Krejčík).

Poutní kostel Panny Marie na Klokotech byl až do ustanovení klokotské farnosti tj. 01.11.1995 expositurou táborského děkanství.
Vlastní klokotský chrámový sbor zpíval za působení kongregace Těšitelů Božského Srdce Páně, od roku 1936 do roku 1950, kdy byla činnost řeholních řádů násilně ukončena a tím také skončila činnost klokotského sboru. Sbor vedl pan Miroslav Paták.

Klokoty s klášterem jsou dnes jednou ze čtvrtí města Tábora. Klokotská farnost je v současné době spravována Kongregací Oblátů Panny Marie Neposkvrněné.
Obraz sv. Cecilie, který je na klokotském kůru, darovala po smrti pana Vladimíra Skopka, majitele táborské varhanářské firmy a stavitele klokotských varhan, jeho setra  Klára provdaná Pírková. Rám obrazu utvořila z chlebové střídky manželka Ing. Bolecha.
Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
Hlavní oltář s výjevem Proměnění Páně na hoře Tábor
Hlavní vchod z náměstí Jana Žižky do děkamského kostela.
Náměstí Jana Žižky v Táboře s děkanským kostelem.
Pohled na děkanský kostel v Táboře přes rybník Jordán.
Klášterní kostel v historické části Tábora.
Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
Staré město s věží děkanského kostela.
Poutní mariánské místo Klokoty.
Ambity klokotského kláštera.
Pohled na hlavní vchod do ambitů mariánského kostela v Klokotech
Interiér mariánského kostela v Klokotech při nedělní mši sv.
Hlavní oltář mariánského kostela v Klokotech
Jedna z postranních kaplí klášterního kostela v Klokotech.
Zakladatel řádu oblátů Evžen de Mazenot.
návštěvníků stránky
celkem50 733
tento týden6
dnes6