Svet-Stranek.cz
piamente
CHRÁMOVÝ SBOR FARNOSTÍ TÁBOR A KLOKOTY

Tábor a Klokoty:piamente

Tábor a Klokoty

Na ostrohu nad řekou Lužnicí a hlubokým kaňonem Tismenického potoka založil Přemysl Otakar II. kolem roku 1270 královské město s městským hradem kastelového typu, později zvaným Kotnov. Město zaniklo kolem roku 1277 v bojích mezi králem a Vítkovci, přetrval jen hrad.
Dnes je Tábor město s téměř čtyřiceti tisíci obyvatel.
Děkanský chrám na Žižkově náměstí v historické části Tábora je pozdně gotická stavba. Kostel byl budován v letech 1440 - 1512; roku 1532 kostel vyhořel, roku 1559 byly zřízeny renesanční štíty, doplněné před rokem 1600 štíty na jižní straně lodi.
Roku 1677 byla věž zbarokizována (Giovanni de Capauli), v letech 1896 - 97 byl kostel regotizován (J. Mocker a J. Krejčík).

Poutní kostel Panny Marie na Klokotech byl až do ustanovení klokotské farnosti tj. 01.11.1995 expositurou táborského děkanství
.
Vlastní klokotský chrámový sbor zpíval za kongregace Těšitelů Božského Srdce Páně, od roku 1936 do roku 1950, kdy byla činnost řeholních řádů násilně ukončena a tím také skončila činnost klokotského sboru. Sbor vedl pan Miroslav Paták.

Klokoty s klášterem jsou dnes jednou ze čtvrtí města Tábora. Klokotská farnost je v současné době spravována Kongregací Oblátů Panny Mariie Neposkvrněné..
Obraz sv. Cecilie, který je na klokotském kůru, darovala po smrti pana Vladimíra Skopka, majitele táborské varhanářské firmy a stavitele klokotských varhan, jeho setra  Klára provdaná Pírková. Rám obrazu utvořila z chlebové střídky manželka Ing. Bolecha.
Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
Hlavní oltář s výjevem Proměnění Páně na hoře Tábor
Hlavní vchod z náměstí Jana Žižky do děkamského kostela.
Náměstí Jana Žižky v Táboře s děkanským kostelem.
Pohled na děkanský kostel v Táboře přes rybník Jordán.
Klášterní kostel v historické části Tábora.
Děkanský kostel Proměnění Páně na hoře Tábor
Staré město s věží děkanského kostela.
Poutní mariánské místo Klokoty.
Ambity klokotského kláštera.
Pohled na hlavní vchod do ambitů mariánského kostela v Klokotech
Interiér mariánského kostela v Klokotech při nedělní mši sv.
Hlavní oltář mariánského kostela v Klokotech
Jedna z postranních kaplí klášterního kostela v Klokotech.
Zakladatel řádu oblátů Evžen de Mazenot.
návštěvníků stránky
celkem46 909
tento týden91
dnes9