Svet-Stranek.cz
piamente
CHRÁMOVÝ SBOR FARNOSTÍ TÁBOR A KLOKOTY

Sbormistr a varhaník:piamente

Sbormistr a varhaník

Sbormistryní sboru je Helena Boučková, učitelka Základní umělecké ąkoly v Táboře.
Varhaníkem sboru je Ladislav ©otek, který je zároveň i jeho dramaturgem. Pro sbor upravuje a i skládá církevní skladby.
Děkanský kostel Tábor
Itálie - Formigine 1.05.2009
Slabčice 31.05.2009
Paní Helena Boučková řídí sbor 27.března 2009 v katedrále v Č. Budějovicích.
Pani Boučková řídí sbor při hostování sboru v sousední farnosti (Sepekov).
Varhaník Ladislav ©otek u varhan v Klokotech (2009).
Varhaník pan Ladislav ©otek u varhan v katedrále v Č.Budějovicích (2009).
Varhaník pan Ladislav ©otek u varhan ve Slabčicích (2009).
Varhaník pan Ladislav ©otek u varhan v Sepekově (2008).
Pan Pavel Menhart řídil sbor do konce listopadu 2008
návątěvníků stránky
celkem50 733
tento týden6
dnes6